İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak insan kaynağımızın etkin yönetilmesi ve “ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ÜST SEVİYEDE TUTULMASI” amacıyla ;

Seçme ve işe alma

Sadece bugünün gereksinimlerini karşılayacak bir çalışan profili yerine şirketimizi geleceğe taşıyacak bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören, insan öz değerlerine bağlı adayların fırsat eşitliği ilkesiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin işe alınması,

Eğitim ve gelişim

Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması,

Kariyer

Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi,

Performans

Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performansın objektif olarak değerlendirilerek , başarının ödüllendirilmesi,

Ailelerimiz

Şirket hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımızın ailelerinin de organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi ,
Topluluk değerlerinin benimsetilerek, tüm uygulamalarda çalışan memnuniyetinin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, temel İnsan Kaynakları Politikamızın belirleyicileridir.

İletişim politikamız

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda iletişimi, katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli destek unsuru olarak görmekteyiz. Kuruluşumuz dahilindeki bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı olarak, doğru paylaşılmasını hedefleriz. Çalışanlarımızın bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel teknolojiyi daima izler, iletişim etkinliğimizi geliştirecek gerekli önlemleri alırız. Çalışanlarımızı şirket hedefleri doğrultusunda bilgilendirerek, süreçlere katılımlarını sağlayarak, topluluk değerlerini benimseyerek, firma kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak bir iletişim ortamı oluştururuz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunacak bilgi akışını ve üretilen bilginin koordinasyonunu sağlarız.
Üçüncü şahıslar ve kamuya karşı doğruluk ve açıklık prensibine duyduğumuz inanç çerçevesinde geliştirilebilecek iletişim anlayışına sahibiz.